Underlover

Underlover са група от трима студенти, завършили Техническия университет в София, които стоят зад реконструкцията и дизайна на първото студио за графичен дизайн и моделиране в ТУ – Студио 3128. След завършването си те не забравят за проблемите на своя университет и събират пари с помощ на Студентски съвет, за да преобразят една стара запустяла стая в трети блок на учебното заведение. Дизайнерското студио е предназначено за студентите, които учат инженерен дизайн, но нямат собствено пространство, където да творят. Мястото им предоставя възможност да се занимават едновременно с три процеса – графичен дизайн, техническо чертане и моделиране. Филип Лазаревски, Деница Тонева и Росен Такев изграждат всичко със силно изразен собствен стил и отделят специално внимание на детайлите. Те проектират сами мебелите за дизайн студиото в университета, а изпълнението възлагат на родителите на Филип. Чрез мебелите младите дизайнери успяват да уползотворят тясното пространство на студиото – проектират стълба, която може да се плъзга по лавиците, и маса, която при нужда от свободно място може да се вдига нагоре. Освен с преустройството на студиото Underlover се заемат с дизайна на портфолиото на специалността инженерен дизайн, а сега им предстои и изработването на брошури за Техническия университет. Техен бъдещ проект е реновирането и облагородяването на вътрешно дворче в университета.

article for Edno magazine
text: Adriana Andreeva
photography: Mihail Novakov